Ekspresija i pročišćavanje proteina

Smjer Datum i vrijeme Dvorana Trajanje
Predavanja od 5 do 14 godina subota, 13. svibanj 2017., 16:50 Dvorana I. 10’

Učenici s radionice Zrinke Karačić i Mihaele Matovina.

Teoretski dio radionice će uključivati predavanja o kloniranju gena u bakterijske vektore, prekomjernoj ekspresiji heterolognih proteina u bakterijskim stanicama, i različitim metodama pročišćavanja proteina. U praktičnom dijelu radionice sudionici će steći iskustvo u pročišćavanju proteina na primjeru pročišćavanja ljudske dipeptidil peptidase 3 (hDPP3) prekomjerno eksprimirane u E. coli.

Protein hDPP3 pročistit ćemo afinitetnom kromatografijom, sakupljene frakcije ćemo analizirati SDS- gel elektroforezom, u frakcijama ćemo odrediti koncentraciju proteina Bradfordovom metodom, a enzimsku aktivnost proteina ćemo odrediti prema diarginil-2-naftilamidu (Arg2-2NA), sintetskom supstratu DPP3.

Na kraju ćemo održati diskusiju o rezultatima, i mogućim problemima procesa, te o primjeni pročišćavanja proteina u biotehnologiji i medicini.