Kako nas čuvaju detektori?

Smjer Datum i vrijeme Dvorana Trajanje
Predavanja od 5 do 14 godina subota, 13. svibanj 2017., 11:30 Dvorana I. 20’

U sklopu ovog zanimljivog predavanja objasnit će se na jednostavan način, kroz animacije, koji je to princip rada koji vrijedi za sve vrste detektora zračenja.

Zašto ih trebamo i gdje se sve koriste, od medicine, CERN-a do graničnih prijelaza.

Poseban osvrt na projekt e-SiCure u kojem velika grupa znastvenika, predvođena IRB timom, radi na novim neutronskim detektorima.