Porozni materijali za energetski napredak

Smjer Datum i vrijeme Dvorana Trajanje
Predavanja iznad 14 godina subota, 13. svibanj 2017., 14:00 Dvorana III. 30’

Danas poznajemo i u različite svrhe koristimo mnogobrojne materijale, bilo organskog, anorganskog ili biološkog podrijetla.

Značajnu skupinu čine porozni materijali kojima je glavna karakteristika njihova šupljikavost. Porozni materijali se nalaze posvuda oko nas – to su stijene, drvo, pluto, kosti, spužve, pjene, itd.

U Laboratoriju za sintezu novih materijala se proučavaju zeoliti – (alumo)silikatni porozni materijali koji se koriste kao ionski izmjenjivači, za razdvajanje plinova, uklanjanje neugodnih mirisa, itd.

Ovisno o kemijskom sastavu i strukturi, zeoliti mogu djelovati kao kiseline i baze u čvrstom stanju što u kombinaciji s njihovom šupljikavošću dovodi do specifične katalitičke aktivnosti.

Mogu katalizirati brojne reakcije, ali su industrijski najznačajniji procesi za preradu nafte u rafinerijama i proizvodnju kemikalija iz metanola.

Navedeno upućuje da su velike mogućnosti upotrebe zeolita kao katalizatora u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti u Republici Hrvatskoj kroz povećano korištenje vlastitih izvora energije i uvođenje novih izvora (npr. biomase) te bolju iskoristivost proizvedene energije.